Covid – 19Vi följer noga utvecklingen kring pågående pandemi och efterföljer myndigheternas rekommendationer. Inför varje läger kommer information lämnas rörande eventuella åtgärder som gäller för vistelsen.